Tarih Uzmanı - Yazar

DR. AHMET UÇAR

AHMET UÇAR

Hakkında

1960 yılında Mersin İli Mut İlçesi Aşağı Köselerli Köyü’nde doğdu. Kendisi Bozdoğan Oğullarına bağlı Köselerli aşiretinden ve yörüklerindendir. İlkokulu köyünde, ortaokulu Diyarbakır’ın Silvan İlçesi ve Mersin’in Mut İlçesinde okudu. Parasız yatılı olarak okuduğu Mersin Öğretmen Lisesini 1978’de bitirdikten sonra; bir süre Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne devam etti. Daha sonra okul değiştirerek Konya Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne girdi ve 1985 yılında bu okuldan mezun oldu. 1988 yılında Konya Selçuk Üniversitesinde “Amerikan Misyonerlerinin Türkiye’deki Faaliyetleri (1819-1930)” başlıklı tezi ile yüksek lisansını tamamladı.

Bu tarihten sonra çeşitli eğitim kurumlarında yöneticilik ve öğretmenlik yaptı. Tarih ve Medeniyet, Tarih ve Düşünce, Toplumsal Tarih, Popüler Tarih, Hürriyet Tarih, Çerçeve, Yedi Kıta ve Atlas Tarih Dergileri başta olmak üzere birçok ilmî ve popüler dergide 200 civarında ilmî ve popüler makale yazdı. Ahmet Uçar, günümüze kadar çok sayıda konferans verdi, çeşitli TV programlarına katıldı ve birçok sempozyumda da ilmî bildiriler sundu. 1993 sonrası sürekli olarak -başta Başbakanlık Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivi olmak üzere- çeşitli arşivlerde yakın tarihimizle ilgili araştırmalar yaptı. Halen bu çalışmalarına devam ediyor. Arşiv merkezli olarak yaptığı bu çalışmaların küçük bir bölümünü de kitaplaştırdı.

2000 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “140 Yıllık Miras: Güney Afrika’da Osmanlılar”  kitabı ile kendisine araştırma dalında “Yılın Yazarı” ödülü verildi. Yazarın ilk olarak “140 Yıllık Miras: Güney Afrika’da Osmanlılar” (İstanbul, 2000) ve “Milli Mücadeleden 12 Mart’a Konya’da Siyasi Sürgünler” (İstanbul,2001, 2006) isimli kitapları yayınlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından basılan “Aksaray” (İstanbul, 2003 ) isimli bir semt kitapçığı da bulunan yazar; 2004 yılında Asteğmen Ahmet Altınay’ın Mısır’daki esaret günlüklerini “Katran Kazanında Sterilize” (İstanbul, 2004) adı ile yayına hazırladı. Ardından “Anadolu’nun En Uzun Yılları: Seferberlik Tarihimiz” (İstanbul, 2008) ve “Unutulmayan Miras: Güney Afrika’da Osmanlılar” (İstanbul, 2008, 2009) adlı iki kitabı daha yayınlandı. 

Eylül 2009′da İstanbul Silifke Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından yayınlanan “Temettüat Defterlerine Göre 19. Yüzyılda Silifke” adlı kitabı okuyucularla buluştu. Mart 2010’da Uzakdoğu’ya seyahat eden bir Osmanlı bürokratı olan Aksaraylı Mustafa bin Mustafa’nın ilginç seyahatnamesini “Bir Osmanlı Bürokratının Uzakdoğu Seyahati” adı ile yayına hazırladı. Ahmet Uçar; 2010 yılı sonlarında “İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti” İstanbul Kitapları serisine 664 sayfalık “İstanbul’un Sokak İsimleri Tarihi” adlı hiç çalışılmamış bir konuda devasa bir eserle katılmıştır. Eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile yayınlanmıştır. “Esenler Tarihi” ile ilgili olarak Fatih Gürdal ile birlikte yaptığı ortak çalışma da 2013 yılında kitap olarak yayınlanmıştır.

2012 yılında “Sultan, Güç ve Hassasiyet” adlı yeni bir kitabı Çamlıca Yayınları tarafından yayınlanmıştır. Yazarın; Çamlıca Basın Yayın tarafından 2012 yılında yayınlanan Prof. Dr. Vahdettin Engin ve Osman Doğan ile birlikte editörlük ve yazarlık yaptığı “Osmanlı’da Ulaşım / Kara- Deniz- Demiryolu” ve 2016 yılında yine Çamlıca Basın Yayın tarafından yayınlanan Prof. İbrahim Başağaoğlu ve Osman Doğan ile birlikte yazar ve editörlük yaptığı “Osmanlı’da Salgın Hastalıklarla Mücadele” adlı kitaplar bulunmaktadır.  Bunların yanında Selman Soydemir ve Kemal Erkan ile birlikte yayınladıkları “Adana İtidal Gazetesi (5 Eylül 1908 – 31 Temmuz 1909)” (C.I-II) ve Ebu’l-Faruk Önal, Selman Soydemir, Kemal Erkan, Ahmet Temiz, Ömer Faruk Yılmaz, “Harb Mecmuası” adlı iki ortak çalışması 2015 yılında TTK tarafından yayınlanmıştır. Ayrıca 2015 yılında yayınlanan “Nakş-ı İstanbul – Ortaköy Büyük Mecidiye Camii” adlı kitabın da editörlüğünü yapmıştır.

Yazarın, Afrika’ya çok yakın bir ilgisi vardır. Bu ilgilinin sonucu olarak  “Unutulmayan Miras: Güney Afrika’da Osmanlılar” adlı kitabının genişletilmiş yeni baskısı ve “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türkiye- Mauritius İlişkileri” adlı bir çalışması da yakın bir tarihte yayınlanacaktır. Ahmet Uçar, Afrika’da eğitim görmüş bazı genç bilim insanlarının 2012’de kurduğu Afrika Stratejik Araştırmalar Merkezi (AFSAM) ile birlikte bazı ilmî çalışma programlarında yer almaktadır. Osmanlı- İslam Dünyası İlişkileri üzerine uzun yıllardır Osmanlı Arşivinde araştırma yapmaktadır.

Yazarın Osmanlı’dan günümüze ülkemizin ve kültürümüzün yakın tarihine ışık tutmaya çalışan kitapları halen Çamlıca Basın Yayın tarafından yayınlanmaktadır. Dr. Ahmet UÇAR’ın Çamlıca Basın Yayın tarafından yayınlanan en son kitabı 2013 yılı sonlarında çıkan “İslam Dünyasında Misyoner Orduları” adlı kitap olup, yazar bu kitapta Osmanlı ve American Board arşiv belgelerini kullanarak 20. Yüzyıl başlarında İslam Dünyasına –özellikle de bu dünyanın lideri olarak ülkemize- yönelik Amerikalı Protestan misyonerlerin faaliyetlerini anlatmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak yazarın, 2016 yılı içerisinde yine Çamlıca Basın Yayın tarafından “Amerikalı Misyonerlerin Bursa Çıkartması” ve “1928 Bursa Hadisesi: Hristiyanlaştırılan Kızlar” adlı iki ayrı çalışması kitap olarak basılacaktır.

İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Türkiye Tarihi Bilim Dalında hazırlamış olduğu “Hıristiyan Gençler Cemiyeti ve Türkiye’deki Faaliyetleri (1910- 1939)” adlı doktora tezi, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından kabul edilen ve böylece doktorasını 2013 yılında tamamlayan Dr. Ahmet Uçar, halen İstanbul’da MEB’e bağlı bir eğitim kurumunda Tarih Öğretmeni olarak vazife yapmaktadır. Ahmet Uçar; Ayşegül Hanımla evli olup;  çiftin Halil İbrahim ve Betül adlı iki çocuğu vardır. Gelini Fatma Nur Hanım ve torunu Ahmet Ekrem ile ailesi şenlenmiş ve genişlemiştir.

AHMET UÇAR İLE

İLETİŞİM