Dr. Ahmet Uçar

Yazar Ahmet Uçar; Tarih ve Medeniyet, Tarih ve Düşünce, Toplumsal Tarih, Popüler Tarih, Hürriyet Tarih, Çerçeve, Yedi Kıta, Atlas Tarih, Derin Tarih, 1868 dergileri başta olmak üzere birçok ilmî ve popüler dergide 300 civarında ilmî ve popüler makale yazmıştır. Çok sayıda konferans vermiş, çeşitli TV programlarına katılmış ve birçok sempozyumda da ilmî bildiriler sunmuştur. 1993 sonrası sürekli olarak -başta Başbakanlık Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivi olmak üzere- çeşitli arşivlerde yakın tarihimizle ilgili araştırmalar yapmaktadır. Halen bu çalışmalarına devam ediyor. Arşiv merkezli olarak yaptığı bu çalışmaların bir bölümünü de kitaplaştırmıştır.

Ahmet Uçar Kimdir?

1960 yılında Mersin İli Mut İlçesi Aşağı Köselerli Köyü’nde doğdu. Kendisi Bozdoğan Oğullarına bağlı Bölük Köselerli aşiretinden ve yörüklerindendir. İlkokulu köyünde, ortaokulu Diyarbakır’ın Silvan İlçesi ve Mersin’in Mut İlçesinde okudu. Parasız yatılı olarak okuduğu Mersin Öğretmen Lisesini 1978’de bitirdikten sonra; bir süre Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne devam etti. Daha sonra okul değiştirerek Konya Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne girdi ve 1985 yılında bu okuldan mezun oldu. 1988 yılında Konya Selçuk Üniversitesinde “Amerikan Misyonerlerinin Türkiye’deki Faaliyetleri (1819-1930)” başlıklı tezi ile yüksek lisansını tamamladı. Bu tarihten sonra çeşitli eğitim kurumlarında yöneticilik ve öğretmenlik yaptı. Tarih ve Medeniyet, Tarih ve Düşünce, Toplumsal Tarih, Popüler Tarih, Hürriyet Tarih, Çerçeve, Yedi Kıta, Atlas Tarih, Derin Tarih, 1868 dergileri başta olmak üzere birçok ilmî ve popüler dergide 300 civarında ilmî ve popüler makale yazmıştır. Ahmet Uçar, günümüze kadar çok sayıda konferans vermiş, çeşitli TV programlarına katılmış ve birçok sempozyumda da ilmî bildiriler sunmuştur. 1993 sonrası sürekli olarak -başta Başbakanlık Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivi olmak üzere- çeşitli arşivlerde yakın tarihimizle ilgili araştırmalar yapmaktadır. Halen bu çalışmalarına devam ediyor. Arşiv merkezli olarak yaptığı bu çalışmaların bir bölümünü de kitaplaştırmıştır. 2000 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “140 Yıllık Miras: Güney Afrika’da Osmanlılar” kitabı ile kendisine araştırma dalında “Yılın Yazarı” ödülü verilmiştir. Yazarın ilk olarak “140 Yıllık Miras: Güney Afrika’da Osmanlılar” (İstanbul, 2000) ve “Milli Mücadeleden 12 Mart’a Konya’da Siyasi Sürgünler” (İstanbul, 2001, 2006) isimli kitapları yayınlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından basılan “Aksaray” (İstanbul, 2003 ) isimli bir semt kitapçığı da bulunan yazar; 2004 yılında Asteğmen Ahmet Altınay’ın Mısır’daki esaret günlüklerini “Katran Kazanında Sterilize” (İstanbul, 2004) adı ile yayına hazırladı. Ardından “Anadolu’nun En Uzun Yılları: Seferberlik Tarihimiz” (İstanbul, 2008) ve İlk kitabın yeniden yazılmış düzeyde genişletilmiş baskısı olan “Unutulmayan Miras: Güney Afrika’da Osmanlılar” (İstanbul, 2008, 2009) adlı iki kitabı daha yayınlanmıştır. Eylül 2009’da memleketi olan Taşeli bölgesine borcunu ödemek için başlattığı çalışmalardan biri olan “Temettüat Defterlerine Göre 19. Yüzyılda Silifke” adlı kitabı İstanbul Silifke Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından yayınlanarak okuyucularla buluştu. Mart 2010’da Uzakdoğu’ya seyahat eden bir Osmanlı bürokratı olan Aksaraylı Mustafa bin Mustafa’nın ilginç seyahatnamesini “Bir Osmanlı Bürokratının Uzakdoğu Seyahati” adı ile yayına hazırladı. Ahmet Uçar; 2010 yılı sonlarında “İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti” İstanbul Kitapları serisine 664 sayfalık “İstanbul’un Sokak İsimleri Tarihi” adlı o döneme kadar hiç çalışılmamış bir konuda yazmış olduğu devasa bir eserle katılmıştır. Eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile yayınlanmıştır. “Esenler Tarihi” ile ilgili olarak Fatih Gürdal ile birlikte yaptığı ortak çalışma da 2013 yılında kitap olarak yayınlanmıştır.
2012 yılında, Osmanlı’nın Kur’an-ı Kerim Hassasiyeti ve Sultan II. Abdülhamid’in Avrupa’da yasaklattığı tiyatro eserleri ile ilgili çalışması “Sultan, Güç ve Hassasiyet” adıyla yayınlanmıştır. Yazarın; Çamlıca Basın Yayın tarafından 2012 yılında yayınlanan Prof. Dr. Vahdettin Engin ve Osman Doğan ile birlikte editörlük ve yazarlık yaptığı “Osmanlı’da Ulaşım / Kara- Deniz- Demiryolu” ve 2016 yılında yine Çamlıca Basın Yayın tarafından yayınlanan Prof. İbrahim Başağaoğlu ve Osman Doğan ile birlikte yazar ve editörlük yaptığı “Osmanlı’da Salgın Hastalıklarla Mücadele” adlı kitapları da bulunmaktadır. Bunların yanında Selman Soydemir ve Kemal Erkan ile birlikte yayınladıkları “Adana İtidal Gazetesi (5 Eylül 1908 - 31 Temmuz 1909)” (C.I-II) ve Ebu’l-Faruk Önal, Selman Soydemir, Kemal Erkan, Ahmet Temiz, Ömer Faruk Yılmaz, “Harb Mecmuası” adlı iki ortak çalışması 2015 yılında Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanmıştır. Ayrıca Gürsoy Grup tarafından 2015 yılında yayınlanan “Nakş-ı İstanbul- Ortaköy Büyük Mecidiye Camii”, 2016 yılında “Eser-i Hümayun Ertuğrul Cami Şazeli Tekkesi” ve 2019 yılında yayınlanan Türk okçuluğu hakkındaki “Nişangâh-ı İstanbul” adlı prestij kitapların da editörlüğünü yapmıştır. Aynı şirket tarafından 2018 yılında Baha Tanman hocanın editörlüğünde yayınlanan “Kastamonu Nasrullah Kadı Camii ve Külliyesi” adlı eserde de Nasrullah Kadı ve Mehmed Akif’in Kastamonu Günleri hakkında iki makale ile yer almıştır. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Türkiye Tarihi Bilim Dalında hazırlamış olduğu “Hıristiyan Gençler Cemiyeti ve Türkiye’deki Faaliyetleri (1910- 1939)” adlı doktora tezi, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından kabul edilen Ahmet Uçar böylece 2013 yılında doktorasını tamamlamıştır. Dr. Ahmet Uçar, misyonerlik konusundaki çalışmalarına devam etmekte olup, bu konu ile ilgili olarak 2013 yılında yayınlanan “İslam Dünyasında Misyoner Orduları” adlı kitabında Osmanlı ve American Board arşiv belgelerini kullanarak 20. Yüzyıl başlarında İslam Dünyasına –özellikle de İslam dünyasının lideri olarak ülkemize- yönelik Amerikalı Protestan misyonerlerin faaliyetlerini anlatmaktadır. 1928'de Bursa'da Amerikalı misyonerlerce Tanassur ettirilen kızlarla ilgili olarak yazarın, 2017 yılında “1928’de Hristiyanlaştırılan Kızlar” adlı bir kitabı daha yayınlanmış olup, bu konuda çalışmaları hâlâ devam etmektedir. Daha çok Sultan II. Abdülhamid dönemi ve Sonrası Osmanlı Tarihi, İstanbul Şehir Tarihi, Türkiye’deki Amerikan misyonerlik faaliyetleri vb. konular yanında memleketi olduğu için İçel üzerinde de bazı çalışmalar yapan Ahmet Uçar; İstanbul’da Atışalanı Lisesi Tarih Öğretmeni olarak 22 yıl vazife yaptıktan sonra 2018 yılında kendi isteği ile çalışmalarına daha çok vakit ayırmak için emekli olmuştur. Makaleleri henüz kitaplaştırılmamıştır.

İstanbul Esenler ilçesinde yaşayan Ahmet Uçar; Ayşegül Hanımla evli olup; çiftin Halil İbrahim ve Betül adlı iki çocuğu vardır. Gelini Fatma Nur Hanım ve torunları Ahmet Ekrem ve Alparslan Hilmi ile ailesi şenlenmiş ve genişlemiştir.