Milli Mücadeleden 12 Mart’a Konya’da Siyasi Sürgünler

140 Yıllık Miras Güney Afrika’da Osmanlılar
18 Mayıs 2020
Anadolu’nun En Uzun Yılları: Seferberlik Tarihimiz
18 Mayıs 2020
140 Yıllık Miras Güney Afrika’da Osmanlılar
18 Mayıs 2020
Anadolu’nun En Uzun Yılları: Seferberlik Tarihimiz
18 Mayıs 2020

Milli Mücadeleden 12 Mart’a Konya’da Siyasi Sürgünler


Sürgünlüğün tarihi, insanlığın tarihi kadar eskidir. Devlet otoritesinin tesisi için sürgünlük, tarihin her döneminde başvurulan bir yöntem olmuştur. Osmanlı ve Cumhuriyet devri Türk tarihinde de çok sık rastlanan bu durum, önemli problemleri de beraberinde geitrmiştir. Bu kitap, Milli Mücadele'den 12 Mart yıllarına kadar Konya'ya sürülen "siyasi sürgünler"in serüvenini anlatmaktadır. Farklı farklı siyasi kavgaları olan bir dizi meşhur insanın ortak hikayesidir anlatılan. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Ali İhsan Sabis, Mehmed Asaf Bey, Vala Nureddin, Kemal Sülker, Kerim Sadi, A. Kadir Meriçboyu, Ruhi Su, Fadıl Barkan, Sabahattin Dikmen, Yılmaz Güney ve Yaşar Kaya'nın sürgünlük hikayesi. "Muhalif" bir tavırları dolayısıyla takibata uğrayıp, "ağır" tutukluluk, sorgulamalar ve mahkemelerden sonra, "ikamete memur" veya emniyet-i umumiye nezareti altına alma" kararının verilmesiyle, Orta Anadolu'nun bozkırlarını aşarak Konya'da son bulan yolculuk, bu hikayenin ortak yönleridir. Sonrası hasret, acı, geçim sıkıntısı, otel odaları, sefalet...